פרוטוקול האסיפה הכללית של חברת רופאים לאקופונקטורה

פרוטוקול האסיפה הכללית של חברת רופאים לאקופונקטורה (במסגרת הר"י)
מיקום: האולם של הר"י (ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2)
תאריך: 6 למאי 2009, שעה: 14.30

על סדר היום:
1. דו"ח של יו"ר החברה היוצא דר' דבורקין אדוארד על פעילות שוטפת בשנים 2007-2008
2. דו"ח של גזבר החברה היוצא דר' וולצר יוסף מעזן על 2007
3. דו"ח של מבקר החברה היוצא דר' סירוטה גריגורי על מעזן 2007
4. ההצבעה
5. בחירה חברי וועד

לאחר ההצבעה נבחר הוועד:
יו"ר החברה - דר' דבורקין אדוארד
מזכיר החברה - דר' אלרון משה
גזבר החברה - דר' וולצר יוסף
מבקר החברה - דר' פלטי מאיה

כל המועמדים וכל הסיעפים אושרו פה אחד.
1. דו"ח של יו"ר החברה היוצא דר' דבורקין אדוארד על פעילות שוטפת בשנים 2007-2008
2.דו"ח של גזבר החברה היוצא דר' וולצר יוסף מעזן על 2007
3. דו"ח של מבקר החברה היוצא דר' סירוטה גריגורי על מעזן 2007
4.ההצבעה
5. בחירה חברי וועד
רשם את הפרוטוקול: דר' וולצר יוסף

בישיבת וועד שהתקיימה 6 למאי 2009 בשעה 17.00
באולם ההרצאות של הר"י (ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2)

נכחו:
יו"ר - דר' דבורקין אדוארד
מזכיר - דר' אלרון משה
גזבר - דר' וולצר יוסף
מבקר החברה - דר' פלטי מאיה
יו"ר הישיבה: דר' אלרון משה

צור קשר
על מנת להצטרף לחברת רופאים לאקופנקטורה הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר
בדוא"ל: [email protected] * כתובת: ת.ד 3167 בת-ים 5913101 * טלפון: 03-5519814

טופס הצטרפות