קבוצות עניין של החברה לאקופונקטורה

להלן פירוט קבוצות העניין ב- MSAIMA ומרכזיהן:

קבוצת עניין אקופונקטורה – ד"ר אלרון משה

קבוצת עניין רפואה אוריקולארית – ד"ר אדוארד דבורקין

קבוצת עניין אוסטאופתיה – ד"ר אלכסנדר קנצפולסקי

קבוצת עניין קינסיולוגיה שימושית – ד"ר פבל שוורץ