דעות

כבוד הרופאים מחייב התגייסות למחאה

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מרמז על שתי אפשרויות. הראשונה, כאילו כל הרופאים ונציגי חברות התרופות עוסקים בפעילות לא הגונה, כגון העברת שוחד. האפשרות השניה המרומזת היא שלרופאים אין יכולת חשיבה וביקורת על הנמסר להם

15.11.2018, 16:12

תוצרי הבריאות במדינת ישראל הם מהטובים בעולם. אנחנו מפורסמים באריכות החיים, וכן באחוזי ריפוי והצלחות טיפוליות בתחומים שונים. הצטיינות זאת, ככל הנראה, לא נובעת מתכנון ותקצוב נכון של מערכת הבריאות בישראל. ההצטיינות היא בזכות איכותם והתרומה האישית של הרופאים, האחיות והצוותים הרפואיים המקפידים על הידע והטיפול הנכון למרות העומס ההולך וגובר.

מערכת היחסים בין רופאים לחברות התרופות מהווה חלק בלתי נפרד ממערכת הבריאות במדינת ישראל, כמו בעולם כולו. במערכת יחסים זו היבטים חיוביים רבים, כגון יצירתן של טכנולוגיות חדשות, עדכון הרופאים אודות מוצרים חדשים ומימון של מחקר ותכניות לימוד שלא היו יכולים להתקיים ללא הקשר בין הרופאים לחברות התרופות. כבר לפני כ-14 שנים, חשבו בהסתדרות הרפואית כיצד למסד קשר זה באופן המקדם את הרפואה ומפיג את החשש של אינטרסים זרים שאינם קשורים לטובת המטופל או לחשיפת האמת המדעית.

הקוד האתי של הרופאים מחייבם בראש ובראשונה לבריאות מטופליהם. לאחר מחשבה רבה, בחינת היבטים שונים ומורכבים, נכתב קוד התנהגות אתי בין הרופאים לחברות התרופות אשר שימש כמורה נבוכים ליחסים בינהם. קוד זה מיזער ככל הניתן את החשש להשפעה בלתי הוגנת על שיקוליהם המקצועיים של הרופאים. הקוד עודכן ב-2014 ויצא כאמנה משותפת לרופאים וחברות התרופות.

עקרונות הקוד האתי הם: שקיפות הקשרים והמימון ואיסור העברת כספים ישירות לרופאים. מימון השתלמויות, מחקר, נסיעות לכנסים ועזרה בכנסים מקצועיים נעשית דרך הנהלות המוסדות הרפואיים או האיגודים המקצועיים. בנוסף קיים איסור על חברות התרופות והציוד הרפואי להשפיע על התכנים המקצועיים אפילו באירועים והרצאות אותם הם מממנים. קראנו לרופאים להיות ביקורתיים, ולשמור על האוטונומיה המקצועית והאקדמית שלהם. מאז חתימת האמנה עם חברות התרופות ב-2014, מתכנסת בהר"י הועדה לקיום האמנה כל רבעון. אנו דנים בתלונות כנגד חברות או רופאים. עד כה הרופאים והחברות המסחריות תיקנו את התנהגותם בכל פעם שמצאנו לנכון להעיר על התנהלות לא ראויה.

כל כנס המפורסם דרך הר"י לרופאים עובר ביקורת ונדרש לעמוד בכללים האתיים. חל שינוי מרשים בהיענות ושמירת דרישות האמנה האתית המשותפת. האתיקה הרפואית פועלת דרך חינוך ושכנוע. ציבור הרופאים מורגל בהתחייבויות כמו השבועה המפורסמת שלנו ואין זה זר להתנהלותנו במקצוע הרפואה. השימוש בחקירות בהענשה נכונה לבתי משפט ככוח הרתעה.

בהמשך לתוכנית טלוויזיה אשר חשפה שיח לא ראוי ומכוער, בין תועמלנית חברת תרופות לבין רופאים, נעשה ספין תקשורתי ופרלמנטרי  לאחר ישיבת הועדה לביקורת המדינה, בראשות ח"כ שלי יחימוביץ, יצא חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא. החוזר נכתב ללא שיתוף גורמים בהר"י והוצג לראשונה בישיבת המשך של הועדה לביקורת המדינה. בחוזר זה סעיפים הסותרים את ההסכמים הקיבוציים של הר"י הנוגעים לעבודה נוספת של רופאים ועוד. על כך הכריזה הר"י סכסוך עבודה.
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מכיל איסור גורף על מפגשי רופאים עם נציגים רפואיים ויצרני ציוד רפואי בארבע עיניים. דבר המרמז על שתי אפשרויות. הראשונה, כאילו כל הרופאים ונציגי חברות התרופות עוסקים בפעילות לא הגונה, כגון העברת שוחד. האפשרות השניה המרומזת היא שלרופאים אין יכולת חשיבה ובקורת על הנמסר להם.

הפתיע אותי מאד כי ח"כ המזוהה כסוציאל דמוקרטית לא רואה את הבעיה העקרונית

הנושא בו עסקתי כיו"ר הלשכה לאתיקה התייחס לשתי נקודות עיקריות. הנקודה הראשונה: כבוד המקצוע והשניה "כבוד האדם" של הרופא.

כבוד המקצוע: בחוק ובאתיקה העוסקים בפרסום ופרסומת רופאים יש איסור לפגוע בכבוד המקצוע. איסור זה נובע משום הסכנה לבריאות המטופלים. אם ההשתלחות ברופאים תגרום לציבור המטופלים לא לסמוך על עולם הרפואה והרופאים, הם לא יענו לקבל הטיפול הרפואי בתרופות ובפעולות ויסבלו מסיבוכי המחלות. כמו כן יפגע אפקט האינבו (פלצבו) שהוא חזק כאשר יש קשר טוב בין המטפל למטופל ואמון ביניהם. כיום, יש תיירים רבים המגיעים מברית המועצות לשעבר, הטוענים כי אינם סומכים על יושרת הרופאים שם, לא היינו רוצים להגיע למצב דומה בו ינדדו מטופלים ישראלים לארצות ניכר.

הנקודה השניה היא במישור האזרחי. כדי לשמור על "כבוד האדם" של הרופא אסור להגביל את זכותו להיפגש עם כל אדם אחר בדיוק כמו כל אזרח במדינה דמוקרטית. השאלה האם למנכ"ל משרד ממשלתי יש הזכות למנוע מפגש של שני בעלי מקצוע מסוים בחוזר מטעמו. זהו תקדים מסוכן לחברה דמוקרטית. החלת חוזר כזה דוקא על הרופאים מהוה פגיעה אנושה בזכויות הפרט של הרופאים בישראל. הפתיע אותי מאד כי ח"כ המזוהה כסוציאל דמוקרטית לא רואה את הבעיה העקרונית. ברור לי כי חשבה לפעול לטובת החולים, אולם יש כוונות טובות המובילות אותנו למקומות רחוקים מידי. עצוב.

אין ספק כי הקשר בין הרופאים וחברות התרופות מורכב מאד. למדנו אותו ביסודיות, על כל צדדיו, בנינו מערכת המאזנת חסרונות מול יתרונות. בדיוק כמו העיסוק היומי שלנו ברפואה. בעיות מורכבות לא ניתן לפתור באבחת גרזן.

למען הסר ספק, אני בעד הענשה של פושעים. יש להעניש רופאים אשר משנים התנהגות מרשמית או משכנעים רכישת ציוד ותרופות כנגד קבלת טובות אישיות. אם התבצעה עבירה יש משטרה ובתי משפט שתפקידם לטפל בזאת.

חשבתי כי כבודם של הרופאים ,אשר ברובם המוחלט הם אזרחים הגונים, התורמים מיכולתם לחברה, מחייב להתגייס למחאה כנגד התייחסות כוללנית מבזה כלפינו. וכמובן לטובת המטופלים.

נושאים קשורים:  נוהל משרד בריאות,  האמנה האתית המשותפת בין הרופאים לחברות התרופות,  חברות התרופות,  דעות
תגובות
אנונימי/ת
15.11.2018, 18:58

מילים כדורבנות

אנונימי/ת
15.11.2018, 21:06

כשבהר"י מדברים על "כבוד המקצוע" כהצדקה למפגשים בחדרים אפלים של עובדי ציבור עם גורמים עסקיים אינטרסנטיים, אין לי אלא לצטט את דבריו האלמותיים של ד"ר בנימין מוזס:

"מהפכת ההערכה והאחריותיות בשירותי הבריאות, שתוכננה לפרטיה לפני כ-100 שנה ושעל פריצתה התבשרנו לפני שנות דור, טרם התרחשה. הרפואה במאה ה-21 מתנהלת במתכונת המאה ה-19: רופא כג'נטלמן הנושא באחריות וחייב בדיווח רק למצפונו. לרוע המזל, השתלבותם של מרבית הרופאים בכלכלת שוק אגרסיבית הפשיטה אותם מהמחויבויות האחרות של הג'נטלמן: יושרה, יושר, נדיבות לב, אומץ, אדיבות, נימוס והתחשבות בזולת."

אנונימי/ת
17.11.2018, 10:25

מילים כדורבונות

אנונימי/ת
15.11.2018, 22:41

קרני, אנא אל תבלבלי לנו במוח. בכל העולם נוהגות נורמות מעין אלה.
כרופא הגון וישר, אין לי שום בעיה עם הנהלים האלה. לא נפגעתי כהוא זה.
הרי אני ואת יודעים, שמי שהנהלים האלה בעיקר נוגעים אליו, זה מנהלים מפוקפקים שעושים קומבינות עם התעשייה. וכמובן שבגלל זה הר״י רועשת וגועשת, שהרי מה אכפת אם מתמחים או רופאים זוטרים קורסים בנטל וחוטפים מכות בבתי החולים, העיקר שהמנהלים בעלי הקומבינות יוכלו להמשיך לחגוג. כל הכבוד לך. ממש יו״ר ועדת אתיקה למופת. כנראה שעברת סדרת חינוך מוצלחת מרכס המושחת

אנונימי/ת
16.11.2018, 18:45

גס רוח!

אנונימי/ת
16.11.2018, 21:50

מכיר את הנפשות הפועלות ומסכים איתך מיליון אחוז!!

אנונימי/ת
17.11.2018, 10:26

ייתכן והוא גס רוח, אבל שחיתות בשדותינו עולה ופורחת

אנונימי/ת
18.11.2018, 12:28

צודק לגמרי!!! אפשר לסלוח על גסות הרוח שמגיעה מכאב אמיתי של רופאים שקופים שלא רואים אותם. נראה את קרני גיבורה על רופאים בכירים באיכילוב שאילנה דיין בתכנית עובדה חשפה את פרצופם האמיתי. כל עוד בראש המערכת עומדים אנשים רודפי בצע איך אפשר לדבר בשם כבוד הרופאים??? הדג מסריח מהראש (נוירוכירורגיה)

אנונימי/ת
23.11.2018, 16:32

מסכימה לחלוטין . כן יש מקום לשיח בין חברות תרופות לבין רופאים.
במיוחד שלרוב הרופאים אין מספיק כסף ללכת.ולהתעדכן בתחרויות הרצויות בחומר חדש סמינרים כנסים וכו. למי שנמצא בעמדה גבוהה היום , בדרך כלל הוא הנהנה העיקרי מכספי חברות התרופות .
לי החלטה זו לא מזיזה מעבר לעובדה שתמיד יותר מהיר ונוח להתעדכן על תרופה מנציג של חברת תרופה . ואו קיבלנו עט . לי כרופאה מן המניין תחסם בפני אפשרות זולה לעידון .רפואי חדש שעדיין לא מחייב אותי להתיחס אליוכאל דברי אלוהים חיים. זאת לא אתיקה זה כיסויי תחת לנהנים משחיטות הקיימת במערכת שהיא כוללת מעט רופאים.

אנונימי/ת
24.11.2018, 07:43

אני רואה שצריך לומר את המובן מאליו: ה-"מידע" שמציאות התועמלניות הוא "מידע" מוטה וחלקי במקרה הטוב, "מידע" שהסתמכות עליו תביא לפגיעה בחולים.

אם המחקר החדש של חברת התרופות נכשל והראה שהתרופה שלהם דווקא פחות טובה מתרופה גנרית נפוצה, הם לא יעדכנו אותך בתוצאות המחקר.
אם המחקר הראה תוצאים מעורבים, הם יעדכנו אותך רק בתוצאים החיוביים ולא בשליליים. במקרה הטוב.

רופא שמסתמך בעיקר על "מידע מתועמלניות" הוא רופא גרוע שפוגע בחולים ואין מקומו במקצוע. ורופא שממילא עיקר המידע שלו מגיע מהצינורות המקובלים יכול להסתדר מצוין ללא ה-"מידע" החלקי והמוטה (במקרה הטוב) של התועמלניות.

אנונימי/ת
16.11.2018, 09:32

א. נכוןם שמרבית הרופאים ישירים
ב. נכון שמרבית חברות התרופות לא מנסות לשחד
ג. למרות זאת יש שוחד ויש שחיתות
ד. עצוב שועדת האתיקה התעוררה לעסוק באתיקה רק בהקשר זה..
יש כל הרבה דיס-אתיקה ושחיתות במערכת הרפואית שלא קשורה לחבורת התרופות והועדה בכלל לא עוסקת בנושאים אלה...
בושה

אנונימי/ת
17.11.2018, 10:26

מושחתים נמאסנו

אנונימי/ת
16.11.2018, 09:39

פעולה ראשונה שעשיתי זה לפרסם את תגובתי באנונימיות - לשמור על עצמי כמתמחה מפני הר"י.

עכשיו, מה זה אומר על המצב שלנו?
הרופאים הצעירים לא מאמינים ולא סומכים על הר"י וגם עליך כנציגת אתיקה. למה?

בדיוק בגלל הרצון שלך להכריז על סכסוך עבודה לאור אפשרות לפגיעה בחיים הטובים של רופאים בכירים ומנהלי מחלקות
וכל זאת במציאות בלתי נסבלת בשטח - 26 שעות עבודה רצופות, התעמרות בכירים במתמחים, רפואה דפנסיבית בהובלת "ניהול סיכונים" ( הגנת בית החולים מטעויות הפועלים השחורים שנעשות תחת עייפות ולחץ לא סבירים) , אלימות ע"ר השירות הגרוע והיחס הנוראי שהציבור מקבל מאיתנו.

בקיצור, אולי ח"כ שלי יחימוביץ' דווקא רואה את התמונה הנכונה ומבינה שצריך לתקן את השררה והשחיתות במערכת הרפואה הציבורית.

אנונימי/ת
23.11.2018, 12:30

יפה כתבת

אנונימי/ת
11.01.2019, 18:56

כול מילה נכונה . תמי עדיף שתחשבו טוב לפני שאת כותבת דברים מנוגדים במקומות שונים . אם רצונך בפוליטיקה התפקיד לאחת המפלגות . גם כך אין לנו שום אמון בך !!!!

אנונימי/ת
16.11.2018, 10:13

קרני צבועה מאוד . פוליטיקאית קטנה .

אנונימי/ת
11.01.2019, 18:58

צבועה באופן מחריד ואין לה מקום כפוליטיקאית לא בהר״י ולא בועדת אתיקה . בדיחת השנה

אנונימי/ת
16.11.2018, 10:39

תמי יקרה
מחזקים את ידייך על תבונתך והמשך עמידתך האיתנה והבלתי מתפשרת על צדקת הדרך הבסיסית

אנונימי/ת
16.11.2018, 11:14

מדובר בסוגיה אחת ספציפית שהיא פרט אחד ולא כל כך מהותי מהתמונה הכוללת שהיא מדיניות ממשלתית שמטרתה לפגוע בתדמית הציבורית של הרופא ומקצוע הרפואה. אנחנו רואים את זה לפני כל הסכם שכר חדש. האסטרטגיה היא ליצור דעת קהל שלילית כדי להקשות על מאבק הרופאים כדי לסגור הסכם זול יותר למשרד האוצר. לכן יוצרים הכללה - כל הרופאים עשירים, כל הרופאים עושקים את החולים (לכן אסור לגבות כסף עבור ניתוחים פרטיים והגביה היא באמצעות בתי החולים שלא מגנים כלל על החולה ורק גוזרים קופון של 4% - כאילו שלבתי החולים אין אינטרס כלכלי), כל הרופאים מנתחים ניתוחים מיותרים, כל הרופאים מושחתים, כל הרופאים סוגרים דילים עם חברות תרופות על גב החולים וכו וכו. ההתעסקות בסוגיה הזו ללא התייחסות כוללנית יותר לתמונה כולה וגיבוש מדיניות מתאימה - רק מזיקה. הראיה - מה שראינו בדיון בכנסת. זה מה שנבחרי הציבור (השקולים ולא מתלהמים) חושבים על הרופאים. זה המקום שאליו הר״י הביאה אותנו. ככה זה שלא עושים כלום שנים ורק לפני חתימת הסכם שכר עושים כאילו שרירים עם שביתת רעב או צעדה לירושלים של יו״ר ההסתדרות הרפואית...

אנונימי/ת
16.11.2018, 12:44

כל מילה בסלע.
אחרי שדורסים אותנו כבר כמה שנים, ד״ר קרני החליטה להתעורר דווקא עכשיו ועל עניין פעוט. מוזר ביותר.

אנונימי/ת
17.11.2018, 10:28

יש בזה משהו, אז בואו ונתחיל להתנהג כבני אדם ומבלי שזה יבוא לנו מלמעלה נפסיק את הקשרים החולים הללו עם חברות התרופות

אנונימי/ת
23.11.2018, 16:34

ד״ר קרני מושחתת ולא הגונה בכול הקשור לאתיקה . זה רק ביזיון שהיא אחראית על תחום זה.

אנונימי/ת
11.01.2019, 18:59

כי עכשיו הגיעה למקום שיכולה להנות מהטבות של חברת תרופות . לכן המאבק . חטא ההיברידיות .
תרדי לעם ומהר.

אנונימי/ת
16.11.2018, 11:37

לא השתכנעתי.
העיניין הזה יותר פוגע בכבוד הרופאים מחוק ההסדרים?
איפה הייתה הר״י אז?

אנונימי/ת
16.11.2018, 11:47

המנכל דורס את כולם,לא מעניין איתו רופאים,אחיות,וכל השאר
העקר השם שלו.
דואג לפטרון שלו .....
ועכשיו דורגים לכיס דלו ושל כל המנכלים בממשלה.מערכת הבריאות קורסת
אנשים מתים סתם ממחסור בטורים ורופאין ואחיות ועוד.מתכסק עם התעמולנים במקום לדאוג לשפור המצב.
ולטפל בהעיית האלימות במערכת

אנונימי/ת
16.11.2018, 13:03

על כבוד! כבוד! על זה מוכנים לצאת למחאה.
לא על חוק ההסדרים, לא על פגיעה בשכר, לא על חופש העיסוק. ארגון קיקיוני.

16.11.2018, 13:59

כל מילה נוספת מיותרת

16.11.2018, 16:06

חלק מהרופאים עוסק בביזנס. כסף הנדרש לביקור פרטי דימיוני להרבה.
טוב אם את כולם תנחה מטרה של הרפואה -למען החולה ובתנאים צודקים לצוות המטפלים במקומות עבודתנו הציבוריים.

16.11.2018, 14:55

כבוד אנושי ומקצועי הם דברים עקרוניים וחשובים ששווה להלחם עליהם.
הוזכרו כאן בנהי ויללות ע"י מגיבים אנונימיים (שחלקם מוציאי דיבה)
יכולת השתכרות, שרירות לב של ממונים, ושעות עבודה ארוכות. ללא כבוד ומעמד מקצועי ידרדרו כולן לכוון זכויות ויכולות של פועלי יום בלתי מקצועיים.
מצערת מאוד הפלגנות וחוסר הלכידות מהארגון היציג. כתבי בריאות שאינם בהכרח אוהבי ומעריכי רופאים ישמחו לצטט אתכם , סטטוסים אנונימים.

אנונימי/ת
16.11.2018, 15:46

תפסיקו לגרום לנו לשבות בשביל הרפואה הפרטית ובשביל חברות פרטיות שמרמות אותנו עם מידע לא אמין ו-"מחקרים קליניים" מכוונים ושקריים. הם פוגעים בכבוד שלנו כאשר קונים את הרופאים "הקטנים" בזול ואת הרופאים "הגדולים" ביוקר.

אנונימי/ת
17.11.2018, 10:30

בול!!

אנונימי/ת
16.11.2018, 15:52

הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו.
עומס, תקנים, שכר, הכשרה וחוק ההסדרים.
סוף,סוף מצאה דבר חשוב להתעסק בו.

אנונימי/ת
16.11.2018, 15:52

הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו.
עומס, תקנים, שכר, הכשרה וחוק ההסדרים.
סוף,סוף מצאה דבר חשוב להתעסק בו.

אנונימי/ת
16.11.2018, 16:28

למען החולה! חידושים בטיפולים מגיעים לרופאים בשטח דרך נציגים של חברות התרופות.
רופאה.

כן תמי המשיכי בדרכך,
יש להגן על כבוד המקצוע ועל קהילת הרופאים, כדי שלא נהיה למרמס בידי כל אלה שאין להם מושג בנושא האתיקה הרפואית.
מזה זמן אני חש בצורך שהלישכה לאתיקה של הר'י, תהפוך לגוף סטטוטורי, כדוגמת לישכת עורכי הדין.
אילו זה היה המצב,לא יוכל מנכ'ל מ. בריאות שאינו רופא , להוציא חוזרים בתחומים הנושקים לאתיקה הרפואית, כאילו הלישכה אינה בנמצא, ואין להתחשב בניירות העמדה שלה. .
נראה לי, כי יש לחולל שינוי זה בהקדם.
בברכה, פרופ' תיאו דב גולן.

אנונימי/ת
18.11.2018, 12:23

כדי שיקחו את נושא האתיקה ברצינות צריך לעסוק בו ברצינות.
האם נפרולוג היה מעלה בדעתו לנתח מוח ללא הכשרה מתאימה וממושכת? ודאי שלא. אם כך, מה גורם לרופאים כירורגים או נוירולוגים לחשוב שיש להם הכשרה מתאימה לעסוק באתיקה??? למה שמישהו ייקח אותם ברצינות אם מבחינתם האתיקה זה קרדום לחפור בו לעת זקנה כי נמאס לעבוד כרופאים במערכת הציבורית???

אנונימי/ת
23.11.2018, 12:32

האגו!

אנונימי/ת
16.11.2018, 17:28

בושה שזה הנושא העומד בראש סדר היום של הרי.

אנונימי/ת
16.11.2018, 18:12

לכבוד אנונימי מ15:46
בשעה טובה בתור מומחה תעבוד בשטח ותבין חשיבות של קבלת מידע ישירה מנציגי חברות התרופות אחרת יתכן יהיו תרופות מתקופות ....
רופאה.

16.11.2018, 18:31

Toamlan is not an objective profession it is equal to Lobbyist or a middle man "Gozer Couponim" trying to improve the profits of its company. In the USA they are a dying breed and are NOT allowed to enter into hospitals any more for at least a decade now. Physicians generate their knowledge from several sources. A Toamlan is not and should not be one of them. Toamlanim used to provide free meals and other benefits that some senior physicians in Israel would miss if taken away such as free travel etc. They used to Ambush physicians and "put down" their competitors products. o .
There are avenues to collaborate with drug companies in order to conduct clinical trials in a dignified and professional ways. In the US we
continue to survive and succeed without Toamlanim while conducting transparent clinical research when collaborating with drug companies. This is all supervised and follows strict ethical protocol of the hospital and the state (similar to Misrad Habriout and the state office of ethics).
This is NOT a reason to go on a strike! or to express pseudo hurt feeling".

אנונימי/ת
16.11.2018, 20:48

לפר.קאמינר-Kaminer,שלום,
לידיעתך נציגי התרופות הם אקדמאים . על עבודתם מתבססת הכנסת טיפולים חדשים בשטח והגעתם לחולים. מגיע לעבודה החשובה הזו הערכה. תעלה נושאים ברפואה הנראים לך דורשים שינוי ולא נפריע לToamlanim להמשיך בעבודתם.
רופאה.

17.11.2018, 02:01

רופאה, נראה לי שבתגובתך האחרונה הסגרת את השתייכותך. תועמלנים (או יותר נכון תועמלניות) הם אקדמאים די קטנים, שמטרתם איננה להעשיר את הקהילה המדעית או הרפואית ולא לשפר את הטיפול בהם, אלא למקסם רווחים על ידי מתן מידע שבמקרה הטוב מוטה וחלקי. פה ושם קורה שהמידע משפר את מצבו של הרופאה והמטופלת, אבל זה היוצא מן הכלל.

אנונימי/ת
17.11.2018, 07:35

אדם סטריאר, אולי תתיחס לתלונות כאן של הרופאים הפעילים על תנאי העסקתם ותעזור להם.
לא יזמתי תכניות של ה"רי .רק ספרתי עובדות מ30 שנות עבודתי בתור רופאה שכירה
מומחית שמסורה מאוד למקצועה ומכירה טוב את העבודה בשטח.
תגובתך היא חריפה ולא מכבדת כלפי ולנציגים של חברות התרופות.
בכנסים בחוץ לארץ לא הייתי. רופאה.

אנונימי/ת
17.11.2018, 10:33

אדם, כרגיל אתה צודק

אנונימי/ת
18.11.2018, 11:03

STAY IN THE USA --- KAMINER

אנונימי/ת
23.11.2018, 16:36

צודקת לחלוטין, גם אני לא הייתי. זהו סכום הוצאה שהוא גדול עלי .
בכלל הר״י מושחות מהיסוד .

04.12.2018, 17:02

Actually I am returning to Israel next year to enjoy suffering with you:-) .
Ma ze hapahad leistater beofen anonimi?!
Maspik LeHitbahyen Dr. Anonymous.
Bishvil Kavod Tzarich Laavod beoffen Eti and NOT TO STRIKE!

17.11.2018, 08:16

או....
מישהו מתחיל לדבר בעגה הנכונה - כבודם הרמוס של הרופאים ומקצוע הרפואה. מקצוע השפיטה זוכה להתייחסות מכבדת באמצעות ביטויים כמו ״כבודו״״ או אפילו ״כבוד בית המשפט״ כאשר הדיוטות העם פונים לשופטים המורמים מעם.
אין סחבקיות.
נשמע לעיתים קצת מצחיק אבל יוצר את האפקט הנדרש - ריחוק של כבוד, הערכה ואולי אפילו תחושה מאיימת - שופט יכול לפי ראות עיניו לגזור עונשים בגין התבטאות והתנהגות לא נאותה בבית הדין גם בלי קשר לנושא התביעה.
האם אני כרופא עורג להתייחסות זהה? התשובה היא שלא אבל לדעתי מקצוע הרפואה זקוק לו על מנת להשיב לו את מעמדו שנרמס בשנים האחרונות.
הפער בשיעור מקרי האלימות כלפי רופאים והשופטים הוא רק מדד אחד המשקף את הזילות של מקצוע הרפואה.
מקצוע הרפואה הוא בהחלט מקצוע ייחודי שראוי ליחס המכבד הזה.
טוב, מי יכול לפעול למימוש השינוי הזה? רק ההסתדרות הרפואית.
ארגון העל של הרופאים אמור להיות באותה עת חיישן לנסיונות לפגוע במקצוע הרפואה הן מצד הציבור והן מצד הריבון, וחסם רב-כח מול נסיונות אלה. יש להר״י את המנדט והכלים לעשות זאת.
לצערי הר״י פועלת בשנים האחרונות ובעיקר תחת הנהגת המזכ״לית עו״ד לאה ופנר והיו״ר היוצא פרופ׳ ליאוניד אידלמן כמשפחה לא מתפקדת.
בעבר, ארגון רופאי המדינה ״עשה קולות״ של אלטרנטיבה הנהגתית להר״י אולם התמוסס ללא קרב ויושב ראשו נקנה בנזיד עדשים של הבטחת תפקיד סגן יו״ר הר״י.
כעת מכהן ד״ר זאב פלדמן כיו״ר ארגון רופאי המדינה. פגשתי בו בקמפיין הבחירות שלו - אדם מרשים, רהוט, מתמצא בפוליטיקה הרפואית שלא חסך את שבטו מהמתרחש בהר״י.
מסלול התקדמותו - יו"ר וועד רופאי המרכז הרפואי שיבא והיו"ר היוצא של האיגוד לנוירוכירורגיה בישראל, וכעת יו״ר ארגון הרופאים עובדי המדינה, מלמד לאן ד״ר זאב פלדמן מכוון להגיע.
אני מצטט מדברי ד"ר פלדמן לאחר בחירתו לתפקיד הרם: "אני מודה לרופאים על הבעת האמון בי ואני מחוייב לפעול בשותפות ובאחדות כדי להביא ולהוביל את השינוי הנדרש באר"מ. הניצחון שלי הוא הניצחון של כלל ציבור הרופאים ויחד נפעל למען חיזוק מערכת הבריאות בישראל".
דברים יפים.
מה עם יישומם?
נפעל...ד״ר פלדמן...נפעל...
לא רק דיבורים.
עד כה פועל ד״ר פלדמן כגשושית וכמשקף את המציאות העגומה של מערכת הבריאות.
הודעתו האחרונה לעיתונות בימים אלה כי מערכת הבריאות עומדת בפני קריסה... נו באמת...
ראשית, מערכת הבריאות בעיצומו של תהליך קריסה, לא לפני.
שנית, מה עם עשייה לשינוי מסלול ההתרסקות הזה?
הבנו כבר כי מהר״י לא תצא בשורה והארגון הזקן והעצל הזה לא מעוניין לעשות גלים. אבל, ד״ר פלדמן, תפסיק להסתובב מחובק זחוח-דעת עם פטרוניך מהר״י ותתחיל לעשות קולות של ארגון עובדים שנושא בהתחייבויות עליהן הצהרת במסע הבחירות שלך.
תתחיל לפרוע את השטרות.
הרפואה והרופאים זקוקים להחייאה מיידית ובזאת אתה מבין היטב.

17.11.2018, 12:59

צודק ד"ר לקסמן. נראה שההסתדרות הרפואית איבדה את "זה" ברגע שהפכה להיות ארגון אינטרסנטי וסקטוריאלי. הר"י נכשלת גם במבחן הנוכחי . ד"ר קרני נזעקת לשמור על "כבוד הרופאים" במקום לעבוד יחד עם הרגולטור על הכנסת סדר בסוגיית האתיקה, אשר משליכה על כל מערכת הקשרים בין הרפואה לתעשיית התרופות (הפארמה). סוגיה זו מעסיקה את הקהילה הרפואית בכל העולם, באשר ממשלות משקיעות פחות ופחות בקידום מחקר קליני ומשאירה את הזירה לחברות המסחריות. בעולם הקפיטליסטי-ליברלי אין לחולים קיום ללא הפארמה. אין למחקר הרפואי קיום ללא הפארמה. אין לרופאים דרך ללמוד, להיפגש, להתפתח ללא הפארמה.
כעת, במקום לדון ולגבש אמנה מוסכמת קופץ לנו פתאום סעיף "הכבוד". מה לא מכובד בקביעת כללי התנהלות שקופים והגונים?

אנונימי/ת
23.11.2018, 16:37

צודק לחלוטין אני מפחדת ולא אפשרי את שמי

17.11.2018, 18:53

צודקת !! גאה בעמדתך הברורה.

אנונימי/ת
17.11.2018, 21:49

הר״׳ בוחרת להתעסק בשטויות כי לא נוח לה להתעסק בבעיות האמיתיות שלנו. לא היה ספק שכך יהיה. מנהיגים שלנו... פשוט בושה

18.11.2018, 08:05

*כבוד הרופאים מחייב התגייסות למחאה כנגד ארגון מקצועי אשר אינו פועל באופן מתמיד לטובת כלל חבריו, אלא לקבוצת "בכירים" השולטים במערכת ובשאר העמיתים,
*כבוד הרופאים מחייב התגייסות למחאה כנגד ארגון מקצועי אשר אינו פועל באופן מידי ובמלוא העוצמה כנגד כל אחת ואחת מהפרות הסכמי עבודה
*כבוד הרופאים מחייב התגייסות למחאה כנגד המשך העסקתם של מתמחים בתת תנאי תעסוקה, באורך התמחות לא נסבל בגלל "צורך" של "קבוצת בכירים" המתמנים לכל ימי חייהם.
*כבוד הרופאים מחייב התגייסות למחאה כנגד העסקה פוגענית והתנערות הארגון היציג מליצגם של אלפים מחברי הארגון המקצועי במתכונת "רופאים עצמאיים" של קופות החולים.
*כבוד הרופאים מחייב התגייסות למחאה כנגד בתי חולים ו"בכירים" המנצלים את כספי חברות הפרמה לצורכיהם הם, "קרנות מחקר" המשמות את המערכות למימון שוטף ולא לטובת כלל הרופאים ולכלל המחקר הרפואי
*כבוד הרופאים מחייב התגייסות למחאה כנגד השתתפות רופאים בהצבעות ועדת סל התרופות, הרופאים חייבים להיות היועצים המקצועיים, אך לא הם המתביעים והמחליטים למי לא תינתן תרופה, בניגוד ל"שבועה" וכללי האתיקה הבסיסיים.
*כבוד הרופאים מחייב התגייסות למניעת פעילות של תועמלנים רפואיים גם בטכנולוגיות האינטרנטיות
*כבוד הרופאים מחייב חסימת תגובות אנונימיות! על איזו יושרה של רופאים " בכירים, המובילים המנהלים" במערכת מדובר אם רוב מכריע של העמיתים חוששים מחשיפת שמם?

אנונימי/ת
19.11.2018, 18:29

אמת דיברת אהוד.

18.11.2018, 09:00

כל הכבוד לתמי קרני שיצאה להגנת כבוד הרופאים. טעתה גם חברת הכנסת שפעלה בהשפעת כתבה על רופא אחד שאינו חכם ואולי גם לא פעל ביושר. בניגוד אליה ובניגוד לכתבה אנחנו כצבור הרופאים לא נעשה "שיימינג" ולא נטיל דופי בכל חברי הכנסת...

אנונימי/ת
18.11.2018, 09:20

דוקטור אהוד בהרב,
אולי אם הבכירים יעבדו בפחות מקומות עבודה שונים אומס על המתמחים יפחת?

אנונימי/ת
18.11.2018, 10:02

דוקטור אהוד בהרם,
כשאתה שולל את צורך במידע מחברות התרופות אתה מקווה שכול החידושים יגיעו לרופאים מהמעבידים-מניסיונך כך זה נעשה?

אנונימי/ת
19.11.2018, 18:30

ואז גם לא יהיו בניגוד עיניינים

18.11.2018, 19:30

דר קרני צודקת. ואיסור על פגישה של רופא עם מישהו אינו חוקי, כשם שאי אפשר לאסור על ראש עיר להפגש עם קבלן או על שר הבטחון להפגש עם מנכל חברה לייצור נשק. אם עובר ביניהם שוחד זו עברה פלילית ולשם כך קימת מערכת אכיפת החוק.

אנונימי/ת
18.11.2018, 22:53

את באמת רוצה שרמת האמון של המטופלים ברופאים יהיה דומה לרמת האמון של הציבור בפוליטיקאים האפורים בעיריות? כל-כך נמוך את רוצה לרדת? כדאי שתחשבי על נימוק אחר יותר טוב להצדיק את העמדה של קרני

חברים נכבדים,
למרות שכבר הגבתי ב-16/11/18 למאמרה של יו'ר הלישכה, ובמרומז ציינתי את עובדת קיומם של "ניירות עמדה" רבים של הלישכה בנושאי אתיקה רבים,, הנחתי כי יובן הדבר , שבין היתר אני כולל את "האמנה האתית המשותפת" של הר'י ושל הארגונים היציגים של חברות התרופות הפועלות בישראל ,שאותה הזכירה דר תמי קרני. .
האמנה התקבלה לאחר דיונים ממושכים ופורסמה במרץ 2014. (ערך פרופ' אבינועם רבס, יו'ר הלשבה אז)
האמנה ,הינה מסמך מפורט ומקיף המשתרע על 34 דפים , חתום ע'י 9 חברי הלישכה ,ע'י 5 נציגי "פארמה ישראל" , 5 נציגי "התאחדות התעשיינים בישראל", ונציג 1 בשם "איגוד לשכות המסחר בישראל".
פרט לדברי ההקדמה הנפרדים של כלל הגופים הנ'ל ,קיימים ב"אמנה" הפרקים הבאים על תת-סעיפיהם :
הגדרות (5 תת סעיפים).
עקרונות כלליים ((5 תת סעיפים).
כנסים והשתלמויות בישראל :
כנסים מדעיים ביוזמת איגודי הר'י ( 10 תת סעיפים)
כנסים מדעיים ביוזמת וממון של חברות תרופות (7 תת סעיפים)
כנסים והשתלמויות בחו'ל בממון חברות תרופות (6 תת סעיפים).
מחקרים קליניים (15 תת סעיפים).
טובות הנאה, תמיכה בספית, תרומות (6 תת סעיפים).
דוגמיות של תרופות (6 תת סעיפים).
תקנים (1 תת סעיף).
שרות בתשלום לחב' תרופות (15 תתסעיפים).
פרסום ופרסומת של מוצרים רפואיים (20 תת סעיפים)
נציגים רפואיים מטעם חברות תרופות (10 תת סעיפים).
כריית מידע רפואי (3 תת סעיפים).
הפורום המשותף לישום האמנה האתית המשותפת :
הפורום וסמכויותיו.
הרכבו וסדרי הדיון.( 28 תת סעיפים).
האם חוזר המנכ'ל בנושא הנידון, יכול בכלל להשתוות לרמתה המקצועית והאתית של האמנה?
איני יודע כמה מן החברים "המגיבים" העמיקו קרוא באמנה, בטרם שהגיבו כפי שהגיבו למאמרה של דר קרני.
האמנה הינו מסמך, שהושקעו בו שעות עבודה רבות ובהתנדבות, והוא ראוי להערכה רבתי על ידי כולנו.
בודאי שהוא מוסיף כבוד להר'י ולכל המגוון של השותפים שעסקו בהכנתו וישומו !
ולמנכ'ל מ. בריאות : בוש והיכלם על כך שהעזת להתעלם מקיומה של האמנה המכובדת , וניסית להפגין את כחו של ה"רגולטור", וכך חשפת את בורותך המוחלטת בנושאי האתיקה הרפואית הנעלה.
צודק יו'ר הר'י בקריאתו להתעלם מן החוזר ה"מתוקן" - על הר'י ולישכת האתיקה ללחום לשם הגנה על כבוד ארגוננו ולהפוך בהקדם את הלישכה לגוף סטטוטורי .
בברכה, פרופ' תיאו דב גולן.

אנונימי/ת
19.11.2018, 10:00

ד"ר קרני, שלום!
צפיתי בדיון בועדת הביקורת, ונעלבתי בשמך ביחס הבוטה כלפייך מראשת הועדה, שלצערי ניהלה דיון חשוב כל כך בסגנון פופוליסטי ולא ענייני.
ולגופם של דברים, מספר הערות.
אין חולק, שאדם המקבל טובת הנאה ובשל כך ישנה את שיקול דעתו, הינה תופעה לא רצויה. אני לא מדבר על קבלת שוחד ישיר, שזה פלילי וחורג מהדיון, אלא על השפעה של פרסום בצורה הפשוטה שלו. אין אדם שחסין מהשפעה זו. אנו בני אדם, ומערך שיקול ההחלטות שלנו הוא לא רציונלי לחלוטין.
עוד נקודה שראוי להבהיר לראשת הוועדה. נכון לעכשיו, במבנה החשיבה של משרד הבריאות, אנו כרופאים חייבים תמיכה של חברת תרופות. משרד הבריאות לא מממן מחקרים, כנסים, מפגשים, הרצאות (וגם אם כן יעשה זאת, זה סעיף התקציב הראשון שירד). במידה ורופאים לא יצאו לכנסים, לא יקיימו הרצאות, ולא יפגשו אחד עם השני, נהפוך לרפואה בינונית עד נמוכה. נכון, אפשר ללמוד מספרים את החדשות של לפני שנתיים. אפשר גם לקרוא מאמרים (כמה רופאים מצליחים להגיע לכל המאמרים בתחום?). אבל מנסיון, זה לא מספיק. שורה תחתונה, אם משרד הבריאות רוצה רופאים טובים, ולא מוכן לשלם תקציב שמן על כך, הוא חייבי להיעזר בתמיכת פארמה.
השאלה האמיתית היא איך דואגים לכך שהמגע עם הפארמה, לא ישבש את שיקול דעתנו.
מנכ"ל משרד הבריאות, הציע לחייב מפגש ב-4 עיניים. הסיבה שהוא הציע זאת, היא משום שכל הנושא התעורר עקב פרסום התנהגות לא ראויה של תועמלנית. ועל כך יש לי מספר תהיות:
האם מישהו בדק את הקשר בין ביקורי תועמלניות ובין העדפות רופא (יתכן וישנו קשר, אך ראוי היה לכמת אותו ולהשוות למימשקים אחרים של פארמה, כגון הרצאות, כנסים, וכו') -אולי שם לא עיקר הבעיה? לא יתכן שבשל כתבה הזויה (מכיר הרבה תועמלניות, ולא ראיתי אחת שמתנהגת כפי שהתנהגה המרואיינת של דרוקר) יקבלו החלטות מבלי לברר.
האם זה מציאותי? אני דוקא אהבתי במבט ראשון את החיוב ל-2 אנשי צוות. באמת מעדיף שאווירה תהיה מקצועית. מצד שני, אני מבין שזה לא מציאותי. האם נאסור על שופטים מפגש ב-4 עיניים עם פרקליטים? (הרי גם שם ישנו ניגוד אינטרסים שמביא לידי עיוות דין לא פחות חמור!)
לדעתי, שקיפות מלאה של פעילות (כולל מפגשים, ארוחות, כנסים, נסיעות, הרצאות, מחקרים) ודיווח למשרד הבריאות יאפשר למשרד הבריאות גם פיקוח על בעיית הטיה אצל רופא או מוסד מסוים וגם יאפשר מימשק בריא יותר בין רופאים לפארמה.
הערה ל"אנונימים". אני שמח שאתם שומרים על אנונמיות. גם אני נוהג כך. אך מי שמנצל אנונימיות להעליב אחרים (במקום לתת ביקורת עיניינית), הוא הראשון שיקח שוחד תחת השולחן. באנונימיות.

אנונימי/ת
23.11.2018, 11:13

עצוב היה לקרוא ולשמוע את תגובתה של המערכת הרפואית לכתבה הנקיה, האובייקטיבית של רביב דרוקר. שום תגובה לא התמקדה במענה לליקויים שנמצאו. הרבה אמפטיה למקצוע הרפואה הובעה בכתבה זו אך גם הרבה תמיהה על כמות המקרים שהוצגו ולא הוצגו. על זה שכולם יודעים על המקרים והרבה עוד יותר - לא נעשה דבר בכוון.
קשה לדבר כל כבוד הרופאים כהצהרה ולהתחבא כצידוק ברמת הרפואה בארץ. אנו באירגון צריכים בראש וראשונה להקרין יושרה,. לא לחכות לעבודת משטרה כדי למצוא את התפוחים הרקובים. אלא לעשות הכל ובאמת הכל למניעת אפשרות להכשל. אחת הדרכים היא לסכור את כניסת המפיצים למוסדות הרפואה. יש להם הרבה דרכים להפיץ את מרכולתם: כנסים ואמצעי מדיה אחרים כולל אינטרנט. אין לראות בהם מסכנים. הם ימצאו דרכים יצירתיות להמשיך לחיות. בבקשה לא על חשבוננו.

אנונימי/ת
24.11.2018, 07:43

אני רואה שצריך לומר פה את המובן מאליו: ה-"מידע" שמציגות התועמלניות הוא "מידע" מוטה וחלקי במקרה הטוב, "מידע" שהסתמכות עליו תביא לפגיעה בחולים.

אם המחקר החדש של חברת התרופות נכשל והראה שהתרופה שלהם דווקא פחות טובה מתרופה גנרית נפוצה, הם לא יעדכנו אותך בתוצאות המחקר.
אם המחקר הראה תוצאים מעורבים, הם יעדכנו אותך רק בתוצאים החיוביים ולא בשליליים. במקרה הטוב.

רופא שמסתמך בעיקר על "מידע מתועמלניות" הוא רופא גרוע שפוגע בחולים ואין מקומו במקצוע. ורופא שממילא עיקר המידע שלו מגיע מהצינורות המקובלים יכול להסתדר מצוין ללא ה-"מידע" החלקי והמוטה (במקרה הטוב) של התועמלניות.

אנונימי/ת
24.11.2018, 16:45

אנונימי מ07:43.
אתה מזלזל באנשי רפואה ובאנשים אחרים .אתה רופא או אולי נציג משרד האוצר שקבע סכום אומלל לתרופות. נראה שאין לך צורך בכנסים או בהנגשת מידע חדש. כנראה ששעות העבודה שלך מעטות יחסית בהשוואה למרבית הרופאים שעובדים מסביב לשעון ובכך אנו עשויים שלא להכיר את כל החידושים.

אנונימי/ת
28.11.2018, 03:08

מה כבר אנחנו יכולים לקבל מתועמלנים?
עט?
סהכ יש כאלו שמחפשים במקום העבודה יותר מאשר את הביצה והסקי המסריחים שאתם נותנים לנו וזה הכל. קצת אוכל טוב.
והאם מישהו ירשום בגלל זה אליקוויס במקום קסרלטו? ממש לא.
והמנכל מודע לכך.
אז מדוע הפאניקה?
התשובה אין פאניקה.
יש נטיה לחיות בטבע להשאיר את ריחם בכמה שיותר מקומות. זה רפלקס. חוסר בטחון זה הכל.
אני לא מכיר אף רופא שקיבל מתועמלן יותר מעט.
ואם הם ממש ירצו הם יגיעו למקבלי ההחלטות באגפי הרכש של בתי החולים והקופות בשקט בדרכים עקיפות דרך צד ג' או ד או ת'!
אם מישהו ירצה לקחת שוחד זה 100 רמות מעל המנכל למנוע את זה. והוא מודע לכך.
שוב, ריח של פיפי. זה הכל. וזו הרמה בדיוק.

אנונימי/ת
02.12.2018, 20:54

לאנונימי מ03:08. עם כזה ביטוי האשמות ובמרכז עט פלסטיק אך גם חוסר כבוד לזולת, אתה בכלל במקצוע רופא? אז איזה אתה עם מטופלייך?