חדשות

ספרו חדש לדר' דבורקין: "Auricular Medicine Points of the French-German School"

יצא לאור ספרו החדש של דר' דבורקין בשפה אנגלית

יצא לאור ספרו החדש של דר' דבורקין בשפה אנגלית -

"Auricular Medicine Points of the French-German School"

dvorkinoutconvertניתן לרכוש את הספר אצל המחבר בלבד

פרטים נוספים
בטל:
0544-799537
E-mail: auricle@netvision.net.il

נושאים קשורים:  חדשות,  קורסים,  פרסומים מדעיים,  קבוצות עניין,  פרסומים
תגובות