פרסומים מדעיים

ארכיון מחקרים ומאמרים של החברה לאקופונקטורה

מהדורות של Coherence - International Journal of Integrated Medicine | ISSN 1565-0138

הארכיון מכיל מהדורות של Coherence - International Journal of Integrated Medicine | ISSN 1565-0138

העיתון פורסם מ- 1998 עד 2002 ע"י חברת רופאים לאקופונקטורה של ההסתדרות הרפואית בישראל (MSAIMA) בשיתוף פעולה עם האגודה הבינלאומית לרפואה אוריקולארית (IAAM).

Coherence עסק בהבטים מוחשיים של רפואה משולבת והתמקד בפרט בתחומים הבאים:

•  אקופונקטורה
•  רפואה אוריקולארית
•  השיטות הסמוכות
•  ביופיסיקה
•  פיטותרפיה

אינדקס המהדורות:

•  COHERENCE 1-2/2002
•  COHERENCE 2/2001
•  COHERENCE 1/2001
•  COHERENCE 2/2000
•  COHERENCE 1/2000
•  COHERENCE 2/1999
•  COHERENCE 1/1999
•  COHERENCE 2/1998
•  COHERENCE 1/1998

לארכיון המאמרים והמחקרים השלם

נושאים קשורים:  פרסומים מדעיים
תגובות