אחראי על השיטות הסמוכות חברת רופאים לאקופונקטורה: ד"ר אלכסנדר קנצפולסקי

פרטים אישיים

ד"ר אלכסנדר קנצפולסקי (MD, PhD)

רח' צהלון 3/5, נווה סביון

טל: 077-7993800 | 03-5331607
נייד: 054-7057127
דוא"ל: kanpal.md@gmail.com

תגובות